notenbalk

Do, si, sol, fa, do, mi, re.
Je hoeft de toonladder niet vanbuiten te kennen
om iemand een glimlach te kunnen bezorgen op kerstdag.

Onze parochie zet zich reeds jaren in om de bejaarden en zieken
een zalig kerstfeest toe te wensen.

Hoe we dit doen?
Jaarlijks ronselen we ouders en/of kinderen die mee een liedje komen zingen op kerstdag zelf. Op kerstdag staat onze ploeg van vrijwilligers om 9 uur klaar voor een ronde aan onze bejaarden en zieken. We zingen samen een liedje en schenken hen een fruitmand. Omstreeks de middag zijn we met onze ronde klaar.
U kan dan zelf, wel en dik verdiend, aanschuiven aan uw eigen feesttafel - verzekerd van een goed gevoel.

Wilt u en/of uw kind(eren) meewerken aan onze ronde?
Neem dan contact op via .

grappig